Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 – płatność ONW

Płatność ONW, czyli dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami – oto podstawowe informacje na temat tego wsparcia.

program-rozwoju-obszarow-wiejskich

ARIMR od roku 2015 r realizuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wsparcie finansowe dla rolników prowadzących rolniczą działalność na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (obszary ONW). Tak jak dotychczas – rolnicy mogą ubiegać się o płatność z tytułu ONW w ramach jednolitego wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.
W roku 2015  pomoc finansowa przyznawana będzie na warunkach określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, a więc w przypadku gdy:

 • Beneficjent, spełniający definicję rolnika aktywnego zawodowo, jest posiadaczem gospodarstwa rolnego położonego w granicach RP i prowadzi działalność rolniczą na obszarach ONW
 • działki rolne, których dotyczy pomoc, są użytkowane jako użytki rolne, natomiast ich powierzchnia nie może być mniejsza niż 0,1 ha
 • powierzchnia użytków rolnych położonych na obszarach ONW należących do danego gospodarstwa rolnego, wynosi co najmniej 1 ha.

Definicja użytków rolnych użyta w powyższych warunkach oznacza każdy obszar zajmowany przez grunty orne, trwałe użytki zielone i trwałe lub uprawy trwałe.

Do beneficjentów realizujących pięcioletnie zobowiązania, podjęte w ramach PROW 2007-2013 mają zastosowanie dotychczasowe warunki w zakresie wysokości stawek oraz przedziałów powierzchniowych i procentowych pomniejszeń w ramach degresywności stawek, tj. te jakie obowiązywały w chwili podjęcia zobowiązania.

PROW 2014 - 2020

Zatwierdzona została polska wersja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Beneficjenci, którzy otrzymali po raz pierwszy płatność ONW po dniu 1 stycznia 2010 roku, z wyłączeniem rolników, którym po raz pierwszy przyznano płatność ONW na podstawie wniosku o przyznanie płatności ONW złożonego w roku 2014, są zobowiązani do kontynuowania podjętego 5-letniego zobowiązania ONW na dotychczasowych zasadach.

Stawki płatności z tytułu gospodarowania na obszarach ONW, obliczane będą oddzielnie dla różnych typów tych obszarów:

 • Płatność dla obszarów górskich (ONW typ górski) – 450 zł/ha
 • Płatność dla obszarów nizinnych (ONW typ nizinny):
  • ONW typ nizinny I – 179 zł/ha
  • ONW typ nizinny II – 264 zł/ha
 • Płatność dla obszarów specyficznych (ONW typ specyficzny) – 264 zł/ha.

Wsparcie w ramach działania, tak jak dotychczas, przyznawane będzie w formie rocznej płatności udzielanej na hektar użytków rolnych, stanowiącej iloczyn stawki ustalonej dla danego typu ONW oraz ilości hektarów zgłoszonych przez rolnika.

Płatności ONW podlegać będą degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą. W zależności od tej powierzchni, płatność przyznawana będzie w następującym wymiarze:

 • Od 1 do 25 ha – 100% płatności
 • Od 25,01 do 50 ha – 50% płatności
 • Od 50,01 do 75 ha – 25% płatności
 • Powyżej 75 ha – płatność nie będzie przyznawana
Ten wpis został opublikowany w kategorii Dotacje dla rolników, Fundusze. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>